6000 extra studieplatser

Ansökningarna till universitet och högskola har ökat. Nu öppnar universitet 6000 extra studieplatser för sommaren. Regeringen går in med 177 miljoner kronor.

Fler sommarutbildningar

Rekordmånga har sökt till universitet och högskola. Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, tror att det beror på coronakrisen. I sommar erbjuds även 6 000 extra studieplatser efter en satsning på 177 miljoner från regeringen. Där ingår studiemedel. Förhoppningen är att fler utbildningsplatser ska ge permitterade, uppsagda och varslade en möjlighet till kompetensutveckling.

– Det är viktigt att det blir kurser som studenterna har nytta av, säger Ernkrans rapporterar TT.

Den största andelen utbildningar sker på distans, ändå har det varit av vikt att få en fördelning mellan lärosätena i Sverige. Linnéuniversitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet erbjuder flest platser, mellan 400 och 1 000.

Närmare 400 sommarkurser är öppna för sen anmälan.

Högre tryck på vårdplatser

Många söker sig till vården vilket märks på det extra trycket på vårdutbildningsplatser. I ett pressmeddelande skriver regeringen "för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 2 000 platser på basår".

– Alla som vill hjälpa till under krisen har inte rätt kompetens. Fler behöver studera exempelvis vårdutbildningar och tekniska utbildningar, och för att öka möjligheten till att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basårsplatser, säger Ernkrans.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget