263 miljoner människor riskerar extrem fattigdom

En siffra motsvarande den sammanlagda befolkningen i Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien riskerar att hamna i extrem fattigdom i år. Det visar en ny rapport från den globala hjälporganisationen Oxfam. Läget har pratat med Hanna Nelson, policychef för Oxfam Sverige, som hjälper oss att förstå situationen bättre.

Coronapandemin, kriget i Ukraina och extrema priser på bränsle och mat har lett till en stor humanitär katastrof. I rapporten "First Crisis, Then Catastrophe" larmar Oxfam om att ytterligare en kvarts miljon människor kan kastas in i extrem fattigdom under 2022. Oxfam förutspår att totalt 860 miljoner människor väntas leva under existensminimum, vilket är mindre än 20 kronor per dag, vid årets slut.

Situationen med de höga bränsle- och matpriserna märks tydligt. I länder där det finns en utbredd fattigdom lägger människor redan oproportionerligt stora summor på mat, i förhållande till de redan låga inkomsterna. I Mellanöstern, Öst- och Västafrika råder svår torka och skördarna är dåliga, som en direkt konsekvens av klimatförändringarna.

– I de här områdena går cirka 40 procent av inkomsten till mat, i jämförelse med Sveriges 17 procent. När matpriserna stiger tvingas man att välja mellan att köpa mat, medicin eller skolgång för sina barn, förklarar Hanna Nelson.

Hur påverkas länderna i de här områdena av kriget i Ukraina?

– Det som många inte vet är att både Ukraina och Ryssland är stora veteexportörer till många afrikanska länder. Etiopien, som är ett av de värst drabbade länderna av hungersnöd, importerar hundra procent av sitt vete från Ukraina eller Ryssland, säger Hanna Nelson.

Hanna Nelson understryker hur viktigt det är att se sambandet mellan klimatförändringarna och hungersnöden.

– Problemet är inte nytt. Det finns ekonomiska resurser och nu krävs det politiska satsningar, säger hon.

Arkivbild.
Arkivbild.
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget