2021 är järnvägens år i Europa

Under pandemin har många valt att stanna hemma istället för att åka på tågsemester.
Under pandemin har många valt att stanna hemma istället för att åka på tågsemester.

Pandemin slog hårt på tågindustrin. Nu gör EU satsning på tåg som "framtidens transportmedel".

Europeiska unionen har utnämnt 2021 till järnvägens år (the European Year of Rail). Syftet är att satsa på ett hållbart, smart och säkert sätt att resa på. Tåg står bara för 0,5 % av växthusgasutsläppen i Europa, och är långt mer miljövänligt än t.ex. bil och flygplan.

EU planerar att sätta järnvägen i rampljuset och uppmuntra både privatpersoner och företag att välja tåg framför andra transportmedel. Under 2019 tog Europeiska kommissionen och EU fram ett initiativ, European Green Deal. Målet är att göra EU klimatneutralt 2050. Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Att satsa på tågen ses som ett viktig steg på vägen till att uppnå klimatmålet.

Tåg är mycket säkrare än att åka bil, buss eller motorcykel, något som också bidragit till satsningen på tåg under det kommande året.

Satsningen sker efter ett skakigt år för tågindustrin. Att pendlandet till och från jobbet har minskat i kombination med reseförbud runtom i Europa har satt sina spår.

– Passagerartrafiken har drabbats hårt, säger Thomas Tydal, lokförare, instruktör och utvecklare av digitaliseringsverkyg för järnvägar.

Trots att färre människor tar tåget nu än innan pandemin har mer långsiktiga byggnadsplaner kunnat fortgå. Thomas Tydal menar att tåg ses som ett viktigt transportmedel i framtiden, och att det därför finns ett intresse i att fortsätta bygga ut järnvägsnätet.

– Det är ju få privata aktörer som investerar i järnvägen utan det är ju stater det rör sig om. Att bygga järnväg tar ju också normalt flera år, säger Tydal.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget