Vindkraftsparker kan plöja iväg smålommar

Ny studie har visat att vindkraftsparker påverkat populationen av smålom i Nordsjön. Vindkraftverk kan bidra till försämrad livsmiljö för fåglar men orsakar få dödliga olyckor.

Havsbaserad vindkraft
Havsbaserad vindkraft

Under sju år har en grupp tyska forskare undersökt hur fågeln smålom påverkats av vindkraftsparker. De studerade fem olika områden i Nordsjön där vinktraftsparker byggts. Studien har jämfört populationen före vindkraften byggdes och efter. Stora delar av smålomspopulationen försvann och ungefär hälften av dem höll sig borta från vindkraftverken på tio kilometers avstånd.

Inte överraskande resultat

Den svenska forskaren Martin Green menar att det inte är ett överraskande resultat.

– Det är känt sedan tidigare att lommar undviker vindkraftverk och till och med fartyg. Ingen vet egentligen varför de är så försiktiga, säger Green till Läget.

Martin Green forskare på Lunds universitet
Martin Green forskare på Lunds universitet

Viktigt att ta hänsyn till

Däremot menar Green att studien visar att det är viktigt att ta hänsyn till den geografiska platsen vid planeringen av vindkraftsparker.

Enligt Artfakta så tillhör smålommen en av de fågelarter som påverkas negativt av utbyggnaden av vindkraft och rekommendationen är att undvika att bygga vindkraftverk inom en kilometers avstånd från deras häckningsplatser.

Flyttens negativa konsekvenser

Green framhäver att fåglarnas förflyttning kan leda till försämrad livsmiljö.

– Det finns en risk att den nya miljön inte är lika bra som den de blivit undanträngda från. De har ju trots allt valt en plats som de vill leva på. Men ingen vet ju egentligen om de nya platserna är sämre.

Inte så dödligt

Naturvårdsverket rapporterar att katter, trafik och fönsterrutor är ansvariga för betydligt fler döda fåglar än vindkraft. Med det sagt bör man ändå undvika vindkraft vid fågelrika platser och särskilt där hotade arter häckar.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget