Vårdens nya utmaningar

Ny rapport från Socialstyrelsen visar att cancer, fetma och långa BUP-köer är den svenska vårdens största utmaningar. Samtidigt minskar dödligheten i behandlingsbara sjukdomar.

Rapport från Socialstyrelsen visar på nya vårdutmaningar
Rapport från Socialstyrelsen visar på nya vårdutmaningar

Den svenska folkhälsopolitikens mål är att jobba hälsofrämjande. Detta ansvar är fördelat över olika områden, verksamheter och aktörer i samhället. Socialstyrelsens uppgift är bland annat att ge kunskapsstöd till kommunerna och regionerna, vilket den nya rapporten gör.

Socialstyrelsen berättar att fetman sedan 80-talet ökat med 300% bland vuxna och 500% bland barn. De skriver att övervikt och fetma ”är en av de främsta orsakerna till sjukdom och att man dör i förtid i Sverige.”

En annan utmaning är att antalet cancerfall ökar, både i antalet tumörer och drabbade. Ökad livslängd och levnadsvanor är två förklaringar till utvecklingen.

Dessutom har väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) blivit längre. 2015 fick mer än 80 procent ett första besök på BUP inom en månad, år 2022 får endast hälften av alla det.

“Vi är duktiga på att behandla effektivt”

Rapporten fastställer att den svenska grundläggande hälsan internationellt sett ligger på en god nivå. Vårdskadorna har minskat och allt fler lever längre med cancerdiagnoser idag. Ingrid Schmidt, projektledare för rapporten, belyser framstegen.

–Vi är duktiga på att behandla effektivt med läkemedel och kirurgi. Överlevnaden ökar vid både cancer och hjärtinfarkt, säger Schmidt till Läget.

Nya åtgärder

Rapporten berättar att det förebyggande hälsoarbetet ökar. Fler än hälften av alla regioner har börjat erbjuda förebyggande hälsosamtal för att stärka folkhälsan. Ett initiativ Schmidt välkomnar.

– Vi har länge sett att regionerna tyckt att det varit svårt att prioritera det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet på grund av mer akuta problem, säger Schmidt.

Ämnen i artikeln
Mer från Läget