Största problemet med skolan - enligt riksdagspartierna

DEL 1: Frågor som gäller skola och ungdomar är viktiga men försvinner ofta i bruset. Vad tycker riksdagspartierna är de största problemen inom svensk skola och vad tycker de behöver göras? Läget kollar läget med riksdagspartierna.

Vad tycker partierna om skolan?

Läget frågade riksdagspartierna vad de tycker är de största problemen i svenska skolan och hur de ska lösas.

Moderaterna (M):

Ett av de allvarligaste problemen menar Moderaterna är att nästan var femte niondeklassare går ut skolan utan behörighet till gymnasiet.

Moderaterna vill därför förlänga undervisningstiden med en timme per dag i lågstadiet. Fokuset ska ligga på matte och svenska. De vill även införa en obligatorisk lovskola och läxhjälp för att hjälpa de elever som riskerar att halka efter.

Moderaterna anser även att det behövs fler duktiga lärare till skolan.

Centerpartiet (C):

Centerpartiet säger att ett stort problem inom skolan är att skolorna skiljer sig mycket i hur bra de är.

Centerpartiet vill att samma krav ska ställas på alla skolor så att alla elever kan få en lika bra skolgång oavsett var i Sverige de bor. Det är Skolinspektionen som ska se till att alla skolor följer de regler som finns.

Ett annat stort problem är att det finns för få lärare. Centerpartiet vill därför se fler som vill studera till lärare. Det ska göras genom att lärarutbildningen ska förbättras, bra lärare ska få högre lön och det ska finnas fler karriärvägar att ta som lärare.

Liberalerna (L):

"Kunskap är biljetten vidare i livet", säger Liberalerna som vill se ett större kunskapsfokus. Grundskolan ska bli tioårig och det ska finnas fler lektionstimmar.

Liberalerna vill också satsa på högre löner till lärarna. De vill att lärarna ska få mer tid i klassrummet och mindre tid för planering av verksamheten. Det behövs fler lärarassistenter och nationella proven ska rättas centralt och inte av varje enskild lärare. Lärarna ska få mer ledarskapsutbildning.

Liberalerna vill införa betyg från årskurs fyra för att tidigt hjälpa dem som halkar efter. Det vill även införa ett typ av ordningsbetyg från årskurs sex. Lugn och ro är a och o i klassrummet.

Kristdemokraterna (KD):

Att nästan var femte niondeklassare går ut grundskolan utan slutbetyg menar Kristdemokraterna är största problemet i skolan. De som halkar efter ska tidigt få hjälp och stöd.

De säger att läraren har en viktig roll för resultaten. Läraryrket behöver bli mer attraktivt så att fler vill bli lärare.

Kristdemokraterna vill att skolan ska vara en trygg plats för alla, och därför vill de att skolorna använder sig av metoder mot mobbning som är beprövade och baserade på vetenskap.

Sverigedemokraterna (SD):

Sverigedemokraterna säger att det största problemet i skolan är arbetsron. Elever behöver få studera i lugn och ro. Lärarna måste finnas för att ge hjälp och stöd. För att åstadkomma detta vill Sverigedemokraterna att våldsamma elever ska omplaceras till särskilda pliktskolor, med extra lektioner för dem som behöver extra hjälp med undervisningen.

Socialdemokraterna (S):

Socialdemokraterna säger att ett stort problem inom skolan är att allt fler går ut utan fullständiga betyg. Ojämlikheten i skolan har ökat.

För att lösa detta krävs flera saker. Bland annat behövs fler lärare. Detta ska göras genom att höja läraryrkets status.

Elever som behöver ska få stöd och hjälp tidigare än de får idag. Studieron och tryggheten behöver öka.

Vänsterpartiet (V):

Vänsterpartiet säger att bristen på jämlikhet mellan elever är det största problemet i skolan. De menar att elevens bakgrunden spelar allt större roll. Alla ska få gå i skolan. Samtidigt skiljer sig kvaliteten mellan skolor mycket. Vänsterpartiet vill därför skapa en mer jämlik skola. "Kunskap är nyckeln till ett demokratiskt samhälle", säger Vänsterpartiet.

Det behövs mer resurser till skolan som ska fördelas efter behov, så att de elever som behöver stöd ska kunna få det tidigt.

Miljöpartiet (MP):

"En bra skolgång skapar valmöjligheter på arbetsmarknaden". Det säger Miljöpartiet som vill satsa på en skola där ingen ska behöva gå ut utan slutbetyg.

Med högre lön, bättre lärarutbildningar och snabbare hantering av lärarlegitimationen ska Miljöpartiet få in fler lärare i skolan.

Det ska finnas läxhjälp och resurser måste fördelas bättre. Miljöpartiet vill även satsa på fler inom elevhälsan och upprustning av skollokaler och skolgårdar.

Mer om: Läget kollar läget med riksdagspartierna

Så här tycker partierna om mobilförbud i skolan

POLITIK DEL 3: Mobilförbud i skolan? Läget kollar läget om vad riksdagspartierna tycker om mobiler i skolan.

Friskola eller kommunal - såhär tycker partierna

POLITIK DEL 2: Vad tycker riksdagspartierna är den bästa skolan? Friskola eller kommunal skola? Följ med när Läget ...

Vad tycker egentligen riksdagspartierna om skolan?

POLITIK DEL 1: Frågor som gäller skola och ungdomar är viktiga men försvinner ofta i bruset. Vad tycker egentligen ...

Mer från: TYCK

Det är inte synd om en torsk

KRÖNIKA Paolo Roberto köpte sex – rentvår sig i riks-tv.

Polisens trovärdighet på ruinens brant

KRÖNIKA Hårdare tryck på de allsvenska arrangörerna.

Guldkant på sommaren

TYCK Eller betala för sig hemma?

Från rymden till tunnel under jord

KRÖNIKA Elon Musk är personen jorden behöver, inte förtjänar.

Köpa ut eller inte?

TYCK Läget går ut på stan och kollar vad som är okej inför Valborg

Ungdomar om framtiden

TYCK Läget pratar med gymnasieungdomar om vad de vill bli när de blir stora.

En vegetarisk påsk?

Trenden att äta vegetariskt fortsätter att blomstra....

Vad tycker unga om en sommar utan grill?

Lägets reporter drar ut på stan och kollar hur bra koll unga har på regler kring eldning.

Mer från: Läget

Prinsessan Madeleine hamnar sist i opinionsmätning

Det här är vad det faktiskt betyder

Allt färre använder kontanter

Trots det återstår nostalgifaktorn även för unga.

Stockholm är årets studentstad

Sveriges studenter verkar inte hålla med.

Att dela din garderob kan bli standarden

Reportage Läget möter modeentreprenören bakom Hack Your Closet

2 min

Oron efter dådet i Hjulsta - barnen rädda för att bli offer

Nyheter Det dödliga våldet i förorterna väcker allt mer oro inför framtiden bland barn och unga.