Även solkraft har sina fläckar

Solkraft ökar i världen och är en av de mest miljövänliga energikällorna. Trots det finns det negativa sidor till mycket solkraft. Snöfall ledde till skador på ett av energibolaget Etrions solkraftverk.

–Solkraft kommer öka, säger Ola Carlson.
–Solkraft kommer öka, säger Ola Carlson.

Idag kommer en väldigt liten del av världens el från solkraft men det kan komma att ändras. Internationella energirådet spår att solkraft kommer öka dramatiskt de kommande 20 åren. Ola Carlson, professor i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola, håller med.

– Den kommer öka överallt, speciellt i länder med mycket sol och sol året runt. Solkraft kommer att öka i Sverige också, förklarar han för Läget.

Miljövänligt

Solkraft är överlag ett miljövänligt sätt att producera el, det ligger långt under koldioxidutsläppen från metoder som kol, gas och bio-massa. Trots det är ingen metod perfekt. Lennart Söder är professor i elkraftsystem vid Kungliga Tekniska högskolan. Han förklarar att det i tillverkningsprocessen av en del solkraftverk används jordartsmetaller som behöver utvinnas ur gruvor. Genom att räkna med de utsläpp som tillkommer under produktionen få man en bättre helhetsbild av hur miljövänlig en metod faktiskt är.

– Det finns också forskning om en bättre teknik, säger Lennart Söder.

Solpaneler utanför Strängnäs.
Solpaneler utanför Strängnäs.

Vädret ställer till det

Idag släpptes energibolaget Etrions kvartalsrapport för första delen av 2021. I den skriver de att ett av problemen de stött på de senaste månaderna är en större skada på ett av företagets solkraftsanläggningar i Japan. Skadan beror på kraftigt snöfall och allmänt dåligt väder i området. Det ledde, enligt Etrion, till att den totala produktionen av el från deras solkraftverk minskade med 10,4 procent jämfört med samma period 2020.

Solkraft har sina svaga sidor, framför allt är det en metod som påverkas kraftigt av väder. Som snön skadade Etrions kraftverk i Japan kan solen ställa till problem här i Sverige.

– Problemet med mycket solkraft i Sverige är att det blir mycket el producerad på sommaren, men nästan inget på vintern, säger Ola Carlson.

Ämnen i artikeln
Mer från: Ekonomi
Mer från Läget