Amerikanska fosterbarn erbjuds trygga hem genom House of Providence

I maj månad är det Nationel Foster Care Month i USA. En organisation som lyckats att skapa en trygg plats för barn som är i behov av ett fosterhem är House of Providence. Organisationen erbjuder hem för barn i USA som varit i ett fosterhemsystem som inte fungerat.

Målet är att barnen efter en tid ska kunna flytta in till en ny fosterfamilj. Men medan de bor i hemmen arbetar organisationen för att barnen ska ges förutsättningar att bli stabiliserade, hoppfulla, helade och växa som personer.

Hemmen som barnen bor på liknar vanliga familjehem med genomtänkt och fin inredning. Barnen hjälper till med vanliga hushållssysslor, såsom att planera måltider och städa. Hemmen har “husmödrar” och “husfäder” som tar hand om barnen, bidrar till struktur, stabilitet och långsiktiga relationer.

House of Providence erbjuder barnen utbildning från “Oxford School District”, vilket innebär att barnen för en högkvalitativ utbildning. Barnen får en högstadie/gymnasieutbildning med diplom.

House of Providence ger barnen en trygg plats att läka i.

Hemmen erbjuder barnen individuellt stöd och omhändertagande för att värna deras emotionella, mentala och fysiska trygghet. På hemmen sker en läkningsprocess från jobbiga upplevelser, genom traumafokuserad terapi. House of Providence vill ge barnen en familj och stöd, för att hjälpa dem att helas och växa till att bli hela och självständiga vuxna.

Familjehemskonsulenten och socionomen Marie Jakobsson uttrycker sig positiv till närvaro av personal som kan ge psykologiskt stöd till fosterbarn. I Sverige finns inte modellen som House of Providence har, så Marie Jakobsson jämför med ett HvB hem.

– I ett HvB hem, där skulle man kunna ha en psykolog i alla fall anställd på varje boende så att han eller hon kan vara med i verksamheten och lägga upp den. Och visa även annan personal hur man kan bemöta.

House of Providence samlar in pengar genom att bland annat sälja kläder med texten “Hope”. Man kan också skänka pengar till organisationen.

Mer från: Nyheter

Missvisande siffror från kommun i flera år

Nyheter Siffrorna som SCB har fått från Värmdö kommun om biblioteksverksamheten har varit felaktiga i nio år.

Tensta träff och Tensta gymnasium säljs till privat aktör

Nyheter Försäljningen av Tensta träff och Tensta Gymnasium skapar känslor.

"Roligt att motbevisa de som inte tror på oss"

För ett år sedan vann de Årets UF-företag. Nu öppnar de restaurang.

Få skolor ska införa betyg i fyran

Nyheter Upp till rektorn att ta beslutet.

Miljonsatsning på snabba elbilsladdare från Trafikverket

Klimat Lättare att ladda snabbt i Norra Sverige.

Framtidens ettagluttare ett år yngre

Skola Från 2026 ska grundskolan vara tio år.

"Bakom varje gängkriminell som plockas bort står tio unga som vill ta deras p...

Gängkriminalitet Regeringen vill stoppa nyrekryteringen.

Förlust för gruvbolag i koncern från Skarsgårdfilm

Ekonomi Filo Mining släpper rapport

Mer från: Läget

"Det är skönt att höra någon som pratar"

Berättarrösten fyller sällskapsfunktion när det varit distansundervisning

Ökad strålning i Tjernobyl

Vetenskap Något är på gång i Tjernobyl. Strålningsnivåerna i området ökar och forskare varnar nu för framtida olyckor.

“Kyckling är lika bra för klimatet som vegetariskt”

Ekonomi Kronfågels koncern och Livsmedelsverket har olika syn på kyckling.

2 min

Om blommor och bin

Vetenskap Varför är bin så viktiga för oss och vår natur? Läget besöker bikuporna på Campus Lappis.

"Det är bättre att ligga lågt och låtsas som att de stoppat oss"

Studenten Partybussföretaget inför studenten.