Därför ökar rasismen mot asiater i USA

Rasismen mot asiater i USA har ökat under pandemin och budskapet Stop Asian Hate har spridits i demonstrationer och på sociala medier. Men denna rasism var närvarande även före pandemin och grundar sig i både historia och konkurrens.

Tobias Hübinette är forskare på Mångkulturellt centrum och docent i interkulturell pedagogik.

Stop AAPI Hate är ett nationellt förbund i USA som dokumenterat rasism mot amerikanska asiater under pandemin. Enligt deras rapport som sträcker sig till februari i år har det rapporterats omkring 3 800 fall av rasistiska hatbrott mot amerikanska asiater det senaste året. Tobias Hübinette är forskare på Mångkulturellt centrum och förklarar vad rasismen mot asiater grundar sig i.

– Naturligtvis har det med pandemin och göra, att människor kopplar viruset till Kina. Men sen finns det ju en längre historia som har att göra med synen på asiater i västvärlden. Rasismen kommer både från majoritet- och minoritetsbefolkningen, vilket komplicerar det hela.

Tobias menar på att den vita majoritetsbefolkningen i USA ser Östasien som den enda egentliga konkurrenten ekonomiskt till västvärlden. Detta leder till en tro om att man sparkar uppåt.

– Det uppfattas inte som rasism, förklarar Tobias.

Men rasismen kommer också från andra minoriteter, vilket är unikt. Tobias säger att det finns en avundsjuka som grundar sig i uppfattningen om att det går bättre för asiater än andra minoriteter.

– Det finns likheter här med rasism mot judar. Det var den enda gruppen som uppfattades som jämlik vita människor. Därför blir rasismen mot asiater svårare att förstå.

En annan faktor är de krig som pågick under en längre tid. Idag har amerikaner, oavsett etnicitet, ofta någon i sin närhet som dött i Vietnam, Japan eller Korea. Dessa krig är fortfarande väldigt närvarande i USA, inte minst genom filmer och tv-serier.

– Det är en syndabocksmentalitet det handlar om, att man ger sig på en grupp som man uppfattar utseendemässigt kopplas till en viss historia, ett visst hot och nu viruset. Då gäller det för politiker att försöka förklara och tala ut om problemet som de idag gör gällde andra former av rasism, säger Tobias Hübinette.

I mars meddelade Vita huset om flera initiativ som berör våld mot amerikanska asiater. Bland annat att utvidga initiativet AAPI och förbättra insamlingen av data för att studera nationell hatbrottstatistik.

Mer från: Läget

"Det är skönt att höra någon som pratar"

Berättarrösten fyller sällskapsfunktion när det varit distansundervisning

Ökad strålning i Tjernobyl

Vetenskap Något är på gång i Tjernobyl. Strålningsnivåerna i området ökar och forskare varnar nu för framtida olyckor.

“Kyckling är lika bra för klimatet som vegetariskt”

Ekonomi Kronfågels koncern och Livsmedelsverket har olika syn på kyckling.

2 min

Om blommor och bin

Vetenskap Varför är bin så viktiga för oss och vår natur? Läget besöker bikuporna på Campus Lappis.

"Det är bättre att ligga lågt och låtsas som att de stoppat oss"

Studenten Partybussföretaget inför studenten.