Ny utredning ska hjälpa unga att klara gymnasiet

Fler unga hoppar av gymnasiet samtidigt som det blir allt viktigare med en gymnasieutbildning. Nu tillsätter regeringen en ny utredning för att ta fram en lösning.

Katrin Stjernfeldt Jammeh ska utreda hur fler unga ska nå målen med sin utbildning.

Flera unga som inte avlutar sin gymnasiala utbildning riskerar att hamna i arbetslöshet. Och pandemin har inte gjort det lättare.

"Den pågående pandemin har lett till en snabbt ökande arbetslöshet. Vikten av en slutförd gymnasieutbildning kommer därmed att vara än mer påtaglig under de kommande åren", säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Nu tillsätter regeringen en ny utredning som ska undersöka hur flera unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Uppdraget har tilldelats Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) som är ordörande i kommunstyrelsen i malmö.

Syftet är att ge förslag på hur fler ur den gruppen ska få jobb eller studera vidare. Det handlar bland annat om hur övergången till komvux kan bli lättare för de elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning.

Resultatet av utredningen redovisas senast den 1 mars 2022.

Relaterade ämnen

Mer från: Läget

2 min

Oron efter dådet i Hjulsta - barnen rädda för att bli offer

Nyheter Det dödliga våldet i förorterna väcker allt mer oro inför framtiden bland barn och unga.

2 min

Stor omvandling pågår av Slakthusområdet

LÄGET LYSSNAR Industriområdet ska bytas ut mot nya bostäder, arbetsplatser, parker och torg.

2 min

Hemlös i Stockholm

Det finns 33000 hemlösa i Sverige och det blir allt fler. Suzanne Henriksson berättar om sina erfarenheter.

1 min

Tre sorters äggröra

Recept Läget lär dig göra fransk, amerikansk och engelsk äggröra.

När David var i tonåren började han sälja droger.

Personligt När David var i tonåren började han sälja droger. Allting började med en simpel tjänst åt en kompis. Flera ...