ANNA THÖRNQVIST: ”JAG SER FRAM EMOT DEN NYA TOBAKSLAGEN!”

Vad händer med askkopparna på till exempel tågstationerna runt om i landet?

MOTALA När den nya tobakslagen träder i kraft läggs ett ansvar som innebär nya eller utvidgade arbetsuppgifter för ett flertal aktörer.

Bitte Pettersson jobbar som fastighetsförvaltare i Motala kommun. Hon äger ansvaret över bland annat stationshuset och kommunhuset. I anslutning till stationshuset finns askkoppar som skulle kunna bli bortplockade i samband med att lagen träder i kraft.

– Vi har inte tittat på någonting sånt än så länge. Det är nytt för oss det här och vi har inte haft så mycket offentliga hus. Vi har mest skolor och sånt och där är det ju redan rökförbud, säger Bitte.

Lagen säger bland annat att den som disponerar en fastighet eller ett område, där rökförbud gäller, på ett tydligt sätt ska skylta och hålla personer som rör sig i området informerade om att rökförbud råder.

På centralstationen i Motala innebär det att fyra aktörer är inblandade. Trafikverket äger tunneln till perrongen och perrongen, kommunens gata- och parkenhet äger marken i den omedelbara närheten av stationshuset och parkeringsplatsen, fastighetsenheten, där Bitte jobbar, äger byggnaden och kommunens alkoholhandläggare eller miljö- och hälsoskyddsenhet kommer att bedriva tillsynsverksamheten.

Anna Thörnqvist jobbar som alkoholhandläggare planerar inför sommaren och de utökade arbetsuppgifter som kommer med nya lagen. Hon räknar med att det under sommaren kommer att behövas en extra heltidstjänst för att klara arbetsbelastningen. De nya arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga tobakstillstånd då det blir tillståndsplikt på tobaken för försäljningsställen.

– Jag ser fram emot den nya tobakslagen, det kommer bli bra! säger Anna Thörnqvist.

Mer om: Den skärpta tobakslagen

Många aktörer iblandade i förändringen av tobakslagen

RÖKFÖRBUD Vem behöver göra vad i samband med att den skärpta tobakslagen träder i kraft?

Skärpt tobakslag från 1 juli

RÖKFÖRBUD Ny lag från 1 juli förbjuder rökning på bland annat uteserveringar och tågperronger.

Mer från: Nyheter

Gratis lunch till gymnasieelever i Kalmar

SKOLA Lunchen betalas av Kalmar kommun. Hur påverkas restaurangerna och vad tycker eleverna?

Tusentals barn och ungdomar dör av minor varje år

KRIG Minorna är ett krig som aldrig tar slut för de civila.

1 min

Ingen risk för matbrist enligt Livsmedelsverket

MAT Läget har kollat läget i landets matbutiker

1 min

Läget om läget i matbutikerna

CORONA Läget har undersökt läget i Sveriges matbutiker

Trafikförbud i Birsta för att stoppa ungdomsbrottslighet

FÖRBUD I handelsområdet Birsta utanför Sundsvall har ungdom...

2 min

Inget utspring i år

STUDENT Läget snackar med elever om hur studentfirandet påverkas av coronakrisen.

Höjer priset på handsprit med upp till 1000 procent

Högstadieelever i Solna får digital undervisning

SKOLA Hög frånvaro bland personalen

Mer från: Läget

2 min

Funderar du mycket på döden? Läget försöker reda ut tankarna

Personligt Varför är vi rädda för döden? Vad gör vi åt det? Häng med så får du svar.

Gratis lunch till gymnasieelever i Kalmar

SKOLA Lunchen betalas av Kalmar kommun. Hur påverkas restaurangerna och vad tycker eleverna?

Saved by the intervju

KRÖNIKA Att vara klädgalen i second hand-debatten

Tusentals barn och ungdomar dör av minor varje år

KRIG Minorna är ett krig som aldrig tar slut för de civila.

Omvandla din coronaångest till hopp

HÄLSA Psykologer och forskare ger tips i coronakrisen