ANNA THÖRNQVIST: ”JAG SER FRAM EMOT DEN NYA TOBAKSLAGEN!”

Vad händer med askkopparna på till exempel tågstationerna runt om i landet?

MOTALA När den nya tobakslagen träder i kraft läggs ett ansvar som innebär nya eller utvidgade arbetsuppgifter för ett flertal aktörer.

Bitte Pettersson jobbar som fastighetsförvaltare i Motala kommun. Hon äger ansvaret över bland annat stationshuset och kommunhuset. I anslutning till stationshuset finns askkoppar som skulle kunna bli bortplockade i samband med att lagen träder i kraft.

– Vi har inte tittat på någonting sånt än så länge. Det är nytt för oss det här och vi har inte haft så mycket offentliga hus. Vi har mest skolor och sånt och där är det ju redan rökförbud, säger Bitte.

Lagen säger bland annat att den som disponerar en fastighet eller ett område, där rökförbud gäller, på ett tydligt sätt ska skylta och hålla personer som rör sig i området informerade om att rökförbud råder.

På centralstationen i Motala innebär det att fyra aktörer är inblandade. Trafikverket äger tunneln till perrongen och perrongen, kommunens gata- och parkenhet äger marken i den omedelbara närheten av stationshuset och parkeringsplatsen, fastighetsenheten, där Bitte jobbar, äger byggnaden och kommunens alkoholhandläggare eller miljö- och hälsoskyddsenhet kommer att bedriva tillsynsverksamheten.

Anna Thörnqvist jobbar som alkoholhandläggare planerar inför sommaren och de utökade arbetsuppgifter som kommer med nya lagen. Hon räknar med att det under sommaren kommer att behövas en extra heltidstjänst för att klara arbetsbelastningen. De nya arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga tobakstillstånd då det blir tillståndsplikt på tobaken för försäljningsställen.

– Jag ser fram emot den nya tobakslagen, det kommer bli bra! säger Anna Thörnqvist.

Mer om: Den skärpta tobakslagen

Många aktörer iblandade i förändringen av tobakslagen

RÖKFÖRBUD Vem behöver göra vad i samband med att den skärpta tobakslagen träder i kraft?

Skärpt tobakslag från 1 juli

RÖKFÖRBUD Ny lag från 1 juli förbjuder rökning på bland annat uteserveringar och tågperronger.

Mer från: Nyheter

Poliserna får behålla jobbet oavsett domslut

POLISSKJUTNING De tre poliser som står åtalade för att ha orsakat Eric Torells död riskerar inte att mista sina jobb oavse...

Många aktörer iblandade i förändringen av tobakslagen

RÖKFÖRBUD Vem behöver göra vad i samband med att den skärpta tobakslagen träder i kraft?

Skärpt tobakslag från 1 juli

RÖKFÖRBUD Ny lag från 1 juli förbjuder rökning på bland annat uteserveringar och tågperronger.

Misstänkt mördare springer in i brinnande lägenhet

MORD Snart börjar rättegången mot den man som misstänks ha dödat och försökt elda upp en 76-årig bekant.

20 min

Läget snackar hållbarhet

Vi pratar om en hållbar skola, och klimatpåverkan. ...

Efter dödsolycka – nu ifrågasätts elsparkcyklar

NYHETER Elsparkcykeln – ett lätt och bekvämt transportmedel för många. Nu ifrågasätts den efter att en ung man omko...

Ett skepp kommer lastat med skräp

UTRIKES Från Filippinerna till Kanada. Asiatiska länder säger ifrån till att agera soptippar åt länderna i väst.

Önskeambulans i Uppsala ska hjälpa svårt sjuka att infria sina sista önskningar

En "bucket-list" eller lista över platser man vill b...

Mer från: Läget

De kan ha hittat ett miljövänligt sätt att flyga

REPORTAGE Joakim Svanfeldt och hans klasskompisar har uppfunnit en motor som skulle kunna revolutionera dagens flygte...

VAD SKA JAG GÖRA MED MITT LIV??

REPORTAGE Efter att ha testat sig fram sedan studenten har Gustaf Rindestål, 24, nu kommit på vad han vill satsa på.

Poliserna får behålla jobbet oavsett domslut

POLISSKJUTNING De tre poliser som står åtalade för att ha orsakat Eric Torells död riskerar inte att mista sina jobb oavse...

Många aktörer iblandade i förändringen av tobakslagen

RÖKFÖRBUD Vem behöver göra vad i samband med att den skärpta tobakslagen träder i kraft?

Skärpt tobakslag från 1 juli

RÖKFÖRBUD Ny lag från 1 juli förbjuder rökning på bland annat uteserveringar och tågperronger.