Piggare elever på modersmålsundervisningen

Nu finns ett förslag som ska göra att elever som pluggar ämnet modersmål inte är lika trötta eller behöver välja bort fritidsaktiviteter. Nihad Bunar är utredaren till ett förslag som ska göra att modersmål får garanterad undervisningstid.

Modersmål ges nu oftast utanför skoldagen och Nihad Bunar påpekar konsekvenserna i ett pressmeddelande.

– Trötta elever med konkurrerande fritidsaktiviteter och en generell uppfattning om att ämnet inte är lika viktigt som andra skolämnen, säger Nihad Bunar.

Utredningen konstaterar även att ämnet inte prioriteras trots att modersmålsundervisningen påverkar studierna positivt. Men med de nya förslagen som nu överlämnats till regeringen ska modersmålet knytas närmare den övriga undervisningen. Antalet elever med samma modersmål ska heller inte få påverka rätten att delta i modersmålsundervisningen.

Mer från: Läget

2 min

Funderar du mycket på döden? Läget försöker reda ut tankarna

Personligt Varför är vi rädda för döden? Vad gör vi åt det? Häng med så får du svar.

Gratis lunch till gymnasieelever i Kalmar

SKOLA Lunchen betalas av Kalmar kommun. Hur påverkas restaurangerna och vad tycker eleverna?

Saved by the intervju

KRÖNIKA Att vara klädgalen i second hand-debatten

Tusentals barn och ungdomar dör av minor varje år

KRIG Minorna är ett krig som aldrig tar slut för de civila.

Omvandla din coronaångest till hopp

HÄLSA Psykologer och forskare ger tips i coronakrisen