Här är resultaten från SOM-undersökningen

Resultaten från förra årets SOM-undersökning visar att ungas förtroende för tv och radio sjunker.

Förra veckan presenterades en del av resultatet från förra årets SOM-undersökning. Vi på Läget blev nyfikna och bad dem skicka siffrorna gällande ungas medieförtroende.

Vi bad SOM-institutet bryta ner resultatet så att vi kunde se vad åldersgruppen 16-19 svarat. Här är resultaten som vi tyckte var mest intressanta:

Mellan 2000 och 2018 minskade ungas förtroende för radio/tv och dagspress.

År 2000 svarade 63 procent av de tillfrågade att de hade mycket eller ganska stort förtroende för radio/tv. 2018 hade den siffran sjunkit till 49 procent.

Under samma tidsperiod sjönk förtroendet för dagspressen från 36 procent till 22 procent.

Minskningen var större hos de företag som hade högt förtroende vid tidigare undersökningar.

År 2010 svarade 74 procent att de hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT. 2018 låg siffran på 65 procent. Under samma period sjönk TV4 bara två procentenheter, från 60 till 58.

Dagens Nyheter trillade från 56 procent 2010, till 45 procent 2018 medans Aftonbladet sjönk från 35 till 33 procent.

Unga verkar vara mer skeptiska till nyheter i svenska medier.

När deltagarna i studien frågades vilken inställning de har till påståendet Nyheter i svenska medier är i allmänhet mycket tillförlitliga, svarade 63 procent att de instämmer helt eller delvis.

Snittet bland samtliga svarande var 81 procent.

SOM-institutet

Är ett statistik-centrum som drivs av Göteborgs Universitet. Sedan 1986 gör de nationella enkät-undersökningar som bland annat mäter svenskarnas inställning till media.

SOM står för samhälle, opinion, medier.

Relaterade ämnen

Mer om: Unga och nyhetsmedierna

Unga och medier

NYHETER Läget presenterar intressanta resultat från förra årets SOM-undersökning.

"Förtroendet kommer svinga uppåt igen"

TYCK Förtroenderas och få riktade satsningar. Hur ser ungdomars relation till nyhetsmedier egentligen ut?

Medierna missar - förtroendet minskar

NYHETER Förtroendet för medierna minskar bland tonåringar. Redaktionerna satsar på äldre målgrupp.

Mer från: Nyheter

50 sec

Diagonala övergångsställen på försök i Stockholm

I oktober blev Stockholms stad först i Norden med att införa diagonala övergångsställen

Nya djurskyddsregler ska minska antalet hemlösa katter

DJURSKYDD Kattägare ansvariga för att inga oplanerade kattungar blir till.

Alternativa studentfiranden

STUDENTEN Stockholms studenter hittar egna sätt att fira på

51 sec

Ny skatt på plastpåsar

RADIO Märks redan av i affärerna

2 min

Att jobba med covid-sjuka, och att inte göra det

Läget träffar en läkarstudent

2 min

Paolo Robertos ursäkt är ingen ursäkt

LÄGET LYSSNAR Paolo Roberto skyller sitt sexköp på ett självskadebeteende men det är ingen ursäkt för att vara en torsk

1 min

Tomma tunnelbanor i rusningstrafiken

LÄGET LYSSNAR Stockholmarna undviker kollektivtrafiken efter myndigheternas rekommendationer, men många är besvikna på SL...

1 min

Bästa filmskolan i Sverige 2020

LÄGET LYSSNAR Ölands folkhögskolas dokumentärfilmsutbildning utsedd till bäst filmskola i år.

Mer från: Läget

4 min

"Det kanske bara var en härlig stund"

INTERVJU Många har erfarenhet av träffa någon man klickar med, men hur vet man egentligen om det kommer att leda til...

"Hong Kong will take your breath away"

SJUKVÅRD Våren 2003 drabbas världen av rädsla för en global pandemi

50 sec

Diagonala övergångsställen på försök i Stockholm

I oktober blev Stockholms stad först i Norden med att införa diagonala övergångsställen

2 min

Märker hundarna av pandemin?

Josefine Sundh driver ett hunddagis i Vega. Läget fi...

2 min

Produktionsbolaget Mastiff i blåsväder

Produktionsbolaget som ligger bakom succeprogrammet ...